TonAlbers.nl

Politieke Correctheid, Atheïsme en BS

Categorie: PC

Een korte handleiding in Politieke Correctheid

Ten eerste zoek je naar een groep binnen de samenleving, of een domein waarbinnen verschillende groepen zich bewegen. Het zou bijvoorbeeld rijkdom kunnen zijn, of het psychologisch welbevinden binnen een organisatie of sociale laag, of de kracht en behendigheid van schoolkinderen in een bepaalde sport.

Ten tweede merk je op dat er doorlopend een vorm van succes bestaat. Sommige mensen zijn rijker of gelukkiger dan anderen. En sommige kinderen kunnen nu eenmaal beter voetballen dan andere kinderen.

Ten derde zet je degenen die het beter doen neer als onderdrukkers van degenen die het slechter doen.

Ten vierde verklaar je je solidair met de zgn. onderdrukten en toon je je vijandschap tegenover de onderdrukkers, die nu makkelijke doelen worden van je wrok en haat.

Je hebt nu je morele superioriteit gevestigd, en dat kun je naar believen uitbaten en eventueel zelfs te gelde maken.

Waarom ik tegen Linkse politiek ben

Denk aan Links, denk aan D66, GroenLinks, de SP, en de gruwelijke PVDA. Ik heb er zo’n hekel aan. Zij staan voor alles waar ik het hardgrondig mee oneens ben.

Ze zijn humorloos. Ze willen onze samenleving saai maken. Grappen die iemand zouden kunnen beledigen mogen niet gemaakt worden. Ze stellen de emoties van mensen voor het natuurlijke recht om te zeggen wat je denkt. Links ontkent objectieve waarheden, en geeft voorrang aan subjectieve ervaringen. Ze zijn zo geobsedeerd door hun zelfperceptie van moreel gelijk, dat ze geloven dat er over bepaalde onderwerpen geen grappen gemaakt mogen worden. De nieuwe reflex van Links is dat sommige woorden sommige mensen zouden kunnen kwetsen of beledigen, dus mogen die woorden niet meer genoemd worden.

Nou, het tegenovergestelde is waar: Humor is ongeremd en mag niet belemmerd worden. Het moet schuren en ongemakkelijk voelen. Je mag over alles, over ieder onderwerp grappen maken, en het ligt aan de grap of je er om lacht.

Ik vind de Holocaust en wat de mensen daar is overkomen vreselijk, maar ik moet lachen om de grap van Larry David. Hij vroeg zich af, zou hij als tiener in Auschwitz belanden, of hij dan nog achter de meisjes aan zou zitten en of de opening: “Hee, hoe gaat het?” wel zou voldoen.

Ik vind verkrachting 1 van de ergste dingen die je een vrouw kunt aandoen, maar er zijn een verkrachtingsgrappen waar ik hard om heb moeten lachen.

Het gaat om de grap!!!!

Ze zijn voor censuur. Ze noemen het anders: goede manieren, beschaafdheid, fatsoen, enz. Ik denk dat ze dat doen omdat hun ideeën niet zullen overleven in een wereld waar absolute vrijheid van meningsuiting heerst.Ze denken dat er een oorlog gaande is, een oorlog van ideeën. En een oud gezegde stelt dat als een land ten oorlog trekt, alle oppositie moet zwijgen. En iedereen die een tegengestelde mening heeft over Europa, massaimmigratie, de islam, ontwikkelingshulp (ik gebruik de oude term) enz, die heeft de verkeerde mening en moet zwijgen. Ze zijn intolerant voor andere meningen. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen een ‘foute’ mening en de voor de rest aardige persoon die ze heeft.

Ze denken dat ze moreel gelijk hebben. Het modewoord van Links is ‘het morele gelijk’. Ik heb gelijk, en als je het niet met me eens bent, dan ben je een slecht mens.

“We moeten al die vluchtelingen helpen, want dat zijn zielige mensen, die moeten worden gered, gevoed, gehuisvest.”

“Ik zou met al dat geld de vluchtelingenindustrie die is ontstaan aanpakken, de bootjes op de Middelandse Zee terug slepen naar de plek waar ze vertrokken, uitzoeken waar die mensen vandaan komen, en allerlei andere maatregelen nemen om te zorgen dat ze niet naar Europa komen.”

“Wat ben jij een slecht mens, heb je geen gevoel in je donder?”

Ze geloven niet in persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze zijn voor een overheid die een groot deel van het leven van de mensen regelt en bepaalt. Dat maakt dat er vele regels en wetten worden gemaakt, die de vrijheid om zelf je leven in te delen beperkt.Ze denken dat mensen niet in staat zijn zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Sterker nog: Links is bang dat iemand, ergens, het op 1 of andere manier heel erg naar zijn zin heeft. Zie de voorstellen van Links: verbod op Paasvuren, verbod op een drankje doen op de stoep van een kroeg, vroege sluitingstijden horeca, verbod op vuurwerkvuurwerk, verbod bladeren blazen, verbod barbecue en open haard, verbod op terrasverwarmers, verbod op oldtimers, verbod op Zwarte Piet, enz.

In wezen zijn linkse mensen racisten. Ze denken in groepen in plaats van individuen. En die groepen zijn altijd minderheden die gepamperd en beschermd moeten worden. Helaas gaat dit ten koste en op kosten van de rest van Nederland, en zoals vrijwel altijd het geval is, zijn dit de autochtonen. Je bent zelf wel voorbeelden tegen gekomen van dit perfide denken, maar positieve discriminatie is wat mij altijd te binnen schiet. Dan zijn er nog een miljoenmiljard regelingen en subsidies voor allerlei onduidelijke clubjes in Nederland, maar voornamelijk in de Randstad met een hoge concentratiegraad in 020, die zogenaamd integratie, diversiteit, inclusiviteit, emancipatie en aanverwante termen in de doelstellingen hebben staan.

Minderheden zijn zielig en moeten gepamperd worden.Wel raar trouwens dat minderheidsgroepen binnen die minderheden in Links hun grootste tegenstanders vinden, terwijl die juist de hulp het hardste nodig hebben.

Fidan Ekiz is een moslimdissident en schopt af en toe tegen de islam. Dit kwam haar op een boze tweet van een blanke journaliste te staan. De meeste likes op die boze tweet kwamen van blanke, linkse Nederlanders. Stelletje cultuurverraders.

Oja, vraag ook meteen even aan Ayaan Hirschi Ali hoe zij het heeft ervaren.

Het maakt mij niet uit welke kleur je hebt, tot welke liefde je je bekeert of welk geloof. Maar op het moment dat je je laat voorstaan als lid van die groep, dan zul je ook gezien worden als iemand uit die groep, met alle vooroordelen erbij en zullen je individuele kenmerken minder op de voorgrond treden.

En daarom is identiteitspolitiek zo giftig. Identiteitspolitiek ontmenselijkt mensen. En daarom is Links zo giftig voor de samenleving.

Links denkt dat alle culturen even waardevol zijn. Nou, daar ben ik het voor de volle 100% mee oneens. De Westerse Cultuur is de beste cultuur die er bestaat. Het Westen is in vrijwel alle opzichten superieur aan de Chinese, de islamitische en verschillende Afrikaanse culturen. Er is geen cultuur die zoveel kennis, welvaart, plezier en vrijheid heeft gegeven aan de rest van de wereld.

Wetenschap: kijk maar even naar de namen en nationaliteiten van de Nobelprijswinnaars van de afgelopen 100 jaar. Ik heb het dus niet over een flutprijsje als de Nobelprijs voor de Vrede (zwaar gedevalueerd nadat Obama ‘m kreeg voor niets doen), maar de disciplines die er echt toe doen, zoals Geneeskunde, Scheikunde en Natuurkunde, en vooruit, Economie dan ook maar.

Kunst: Al voor de Renaissance werden er de mooiste beelden en schilderijen gemaakt, en dat is in de eeuwen erna alleen maar betekenisvoller en beter geworden. Er is geen cultuur in de wereld waar de Kunst zich zo veelomvattend, tot in de haarvaten van de samenleving heeft ontwikkeld als die in het Westen. Het collectieve bewustzijn zit vol met beelden die Westerse kunstenaars hebben gecreeërd, waartoe ik de Romeinen en de Oude Grieken ook reken.

Literatuur: In het Westen staat de Literatuur op een hoog peil, en wordt er relatief veel tijd besteedt aan lezen. Ik heb al vaak gehoord dat je lezen van boeken je algemene ontwikkeling vergroot, net zoals je woordenschat. Alleen in Spanje worden er al meer boeken vertaald, dan het aantal titels  in de gehele islamitische wereld wordt gedrukt. Do I need to say more?

Welvaart: Welvaart in een samenleving wordt verkregen doordat er economische transacties plaatsvinden. Hoe meer transacties, des te hoger het peil van welvaart. Door de uitvindingen van het Westen is het welvaartspeil wereldwijd gestegen. Dat zijn uitvindingen op het gebied van de gezondheidszorg, consumentenelectronica, vervoer, telecommunicatie, landbouw, geld-en bankwezen, enz.

Kortom, hoe kun je als verstandig mens links zijn?

…in gesprek met mijn maat Dave

 

Mijn gesprek met Dave staat online.  We prate over David Icke, samenzweringstheorieën, Twitterbans en Europa…

Verboden te zeggen

Een Joodse priester/Official staat daar, met enkele helpers, en het potentiële slachtoffer, Matthias. Een grote menigte kijkt toe, net als een paar Romeinse soldaten om de orde te houden. De menigte bestaat voor het grootste gedeelte uit vrouwen, met opplakbaarden.

Priester: Matthias, zoon van Deuteronomy of Gath …

Matthias (tot de helpers): zeg ik “Ja”?

Priester’s Helper: Ja.

Matthias: Ja.

Priester: U bent door de oudsten van de stad schuldig bevonden aan het uitspreken van de naam van onze Heer en dus als een godslasteraar zal je gestenigd worden tot de dood.

Matthias: Kijk, ik had een heerlijk avondmaal gehad en het enige dat ik tegen mijn vrouw zei was: “Dat stuk vlees was goed genoeg voor Jehova!

Priester: Blasfemie! Hij heeft het opnieuw gezegd.

Dames: Ja, dat deed hij.

Priester: Heb je hem gehoord?

Publiek (met hoge stemmen): Ja, dat hebben we…

Priester: (wantrouwend) Zijn er hier vandaag vrouwen?
De vrouwen schudden allen hun hoofd.

Priester: Heel goed, op grond van de autoriteit die aan mij is toegekend …

Een van de vrouwen gooit een steen en het raakt Matthias.

Matthias: Ow. Stop!. We zijn nog niet begonnen.

Priester: Kom op, wie gooide dat?

(Stilte.)

Wie gooide die steen? Kom op.

Vrouwen (wijzen naar de schuldige en met hoge stemmen): Zij deed het!

Vervolgens met lage stemmen: Hij deed het! Hij. Hem.

De schuldige: (zeer diepe stem) Sorry, ik dacht dat we begonnen waren.

Priester: Ga naar de achterkant.

De schuldige gaat teleurgesteld terug.

Priester: Er is er altijd één, niet? Waar waren we? …

Matthias: Kijk. Ik denk niet dat het godslastering zou moeten zijn,  gewoon “Jehovah!” zeggen

(Sensatie !!!! Beroering onder de vrouwen)

Vrouwen: (hoge stemmen) Hij zei het nog een keer.

(lage stemmen) Hij zei het nog een keer.

Official: (tegen Matthias) Je maakt het alleen maar erger voor jezelf.
Matthias: Maakt het nog erger? Hoe kan het erger zijn? Jehovah, Jehovah, Jehovah.

Geweldige sensatie onder het publiek!!!!!!

Priester: Ik waarschuw je. Als je nogmaals “Jehova” zegt …

Hij realiseert zijn fout en klapt zijn hand voor zijn mond. Een steen raakt hem aan de zijkant van het hoofd.

Hij reageert: Ok! Wie gooide dat?

Dames: (hoge stemmen) Zij was het.

(lage stemmen) Hij was het. Hij was het.

Priester: Was jij het?

De schuldige: Ja.

Priester: Oké.

De schuldige: Nou, je hebt wel ‘Jehovah’ gezegd.

De menigte gooit stenen naar haar.

Priester: Stop dat. Stop ermee, stop daar maar mee. Nu kijk, niemand gooit stenen iedereen totdat ik deze fluit blaas. * Even * … en ik wil maak dit absoluut duidelijk … * zelfs * als zij * “Jehovah” zeggen.

Priester wordt gestenigd.

Klassiek en actueel

Reg: Waarom hou je je kop niet even over vrouwen, Stan. Je irriteert ons.
Stan: Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen om een rol in onze beweging te spelen, Reg.
Francis: Waarom heb je het de hele tijd over vrouwen, Stan?
Stan: Ik wil een vrouw zijn.
Reg: Wat?
Stan: Ik wil een vrouw zijn. Ik wil dat jullie mij vanaf dit moment Loretta noemen.
Reg: Waat??
Stan: Dat is mijn recht als een man.
Judith: Waarom wil je Loretta heten, Stan?
Stan: Omdat ik baby’s wil krijgen.
Reg: Je wilt baby’s krijgen????
Stan: Iedere man heeft het recht om baby’s te krijgen als die dat wilt…
Reg: Je kan geen baby’s krijgen!
Stan: Onderdruk mij niet, Reg.
Reg: Ik onderdruk je niet, Stan. Je hebt geen baarmoeder.
Stan: Snik…
Reg: Waar gaat de foetus groeien dan? In een doos?
Stan huilt.
Judith: Ik heb een idee. Stel dat we het eens zijn, dat Stan geen baby’s kan hebben omdat hij geen baarmoeder heeft. Dat is niemand’s fout, zelfs niet van de Romeinen. Maar hij heeft wel het recht om baby’s te krijgen.
Francis: Dat is een goed idee, Judith. We gaan het gevecht aan met onze onderdrukkers voor je recht om baby’s te krijgen, broeder…euh, zuster.
Reg: Wat is de bedoeling?
Francis: Heu?
Reg: Wat is de bedoeling van het vechten voor zijn recht om baby’s te krijgen, als hij geen baby’s kan krijgen?
Francis: Het is symbolisch voor ons gevecht tegen onderdrukking.
Reg (kijkt naar Stan): Symbolisch voor zijn gevecht tegen realiteit, bedoel je

© 2024 TonAlbers.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑